Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự


Bảng vàng năm 2016

 • Phạm Thị Thu Thảo
 • Ngày sinh: 20/07/1992
 • Lớp: 11AV111
 • Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.21
 •  
 • Trần Bảo Hưng
 • Ngày sinh: 10/1/1993
 • Lớp: 11DC111
 • Ngành đạo tạo: Cơ điện 
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.13

 • Nguyễn Trí Đức
 • Ngày sinh:  06/04/1994
 • Lớp: 12NT111
 • Ngành đạo tạo: Ngoại thương
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.6

 • Nguyễn Hoàng Huyên
 • Ngày sinh: 15/12/1992
 • Lớp: 11XD112
 • Ngành đạo tạo: Xây dựng
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.33

 • Lê Ngọc Quý
 • Ngày sinh: 10/02/1993
 • Lớp: 11CN111
 • Ngành đạo tạo: CNTT
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.81

 • Nguyễn Ngọc Khải
 • Ngày sinh: 29/05/1985
 • Lớp: 11DN111
 • Ngành đạo tạo: Nhật Bản học
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.73
 •  

Ông. Trần Ngọc Bích

 • Huỳnh Hồng Diệu
 • Ngày sinh: 03/03/1993
 • Lớp: 11TP113
 • Ngành đạo tạo: CN Thực phẩm
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.46

Ông. Trần Ngọc Bích

 • Thái Thị Vinh
 • Ngày sinh: 15/01/1994
 • Lớp: 12KT111
 • Ngành đạo tạo: Kế toán
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.66© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,092       1/513