Kỹ năng mềm

Sinh viên đang học  »  Kỹ năng mềm


Lớp hướng dẫn kỹ năng Trả lời phỏng vấn xin việc và kỹ năng Viết đơn xin việc.

1. Đối tượng tham gia lớp học là tất cả sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng và những đối tượng khác có nhu cầu học.

2. Địa điểm học: học tại Cơ sở 2 – Trường Đại học Lạc Hồng.

3. Giáo viên hướng dẫn: là các Trưởng phòng nhân sự, giám đốc các công ty và những chuyên gia có kinh nghiệm hướng dẫn lớp học.

4. Học phí 100.000 đồng/1 học viên (nếu học viên chỉ học một kỹ năng đóng 50.000 đồng/1 học viên).

5. Về tổ chức lớp học: mỗi lớp học được tổ chức tối thiểu 20 học viên, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm chịu trách nhiệm tổ chức lớp học, lên lịch học, thông báo lịch học và quản lý lớp học theo qui định của Nhà trường.

 6. Thời lượng học: mỗi kỹ năng học một buổi, lớp học được tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày chủ nhật và buổi tối.

8. Thời gian học: các lớp học được chiêu sinh thường xuyên.

9. Gọi vào số điện thoại 0613.952422 để được tư vấn và đăng ký lớp học.

                                                                                                Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,561       1/525