Tuyên truyền

Sinh viên đang học  »  Tuyên truyền

Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật GD sửa đổi

 

Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật GD sửa đổi. Bộ GD&ĐT xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cá nhân và tập thể, đơn vị!

Nội dung dự thảo, vui lòng xem tại http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Mọi ý kiến xin gửi về: Thường trực tổ biên tập dự án Luật giáo dục (sửa đổi) - Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: vupc@moet.gov.vn