Tuyên truyền

Sinh viên đang học  »  Tuyên truyền

Cảnh giác không để lòng yêu nước bị lợi dụng

         Thời gian qua, Quốc hội tiến hành thảo luận dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết để quy định hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; Quốc hội đã thống nhất chưa đưa ra xem xét dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5 lần này để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giữ vững an ninh - quốc phòng, chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, một số phần tử xấu lợi dụng lòng yêu nước, kích động, lôi kéo người dân, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên biểu tình, gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống nhân dân, gây tổn hại cho đất nước.

Tránh mắc mưu các phần tử xấu

          Do đó, chúng ta cần bình tĩnh, đề cao cảnh giác; không nghe theo, làm theo kẻ xấu xúi giục của kẻ xấu; không để lòng yêu nước bị lợi dụng. Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hành động trái pháp luật; không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, cản trở sự phát triển của đất nước.

         Thể hiện lòng yêu nước, chúng ta cần hiểu rõ luật, hãy bảo vệ sự an toàn, bình yên của bản thân, gia đình, Nhà trường; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại đất nước của các thế lực thù địch. Hãy là những cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thông minh nhất, yêu nước nhất, biết bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thể hiện đúng pháp luật và đúng đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam.