Tuyên truyền

Sinh viên đang học  »  Tuyên truyền

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 26 - Câu chuyện về một con đường"

Vào một hôm trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của một đơn vị thông tin, trước khi ra về, Bác bảo đồng chí chỉ huy tập trung bộ đội lại.

Bác nói:

- Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhân dân, làm cho nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

- Chợt Bác chỉ tay ra phía đường cái hỏi:

- Thế các chú cấm con đường kia thì nhân dân đi lại bằng đường nào?

- Thưa Bác... đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ.


Bác Hồ thăm một đơn vị chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi – năm 1969 (Ảnh: Internet)

Nghe đồng chí chỉ huy trả lời thế, Bác phê bình:

- Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, đảm bảo bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho nhân dân đi chứ. Có như vậy mới đúng là quân dân đoàn kết, Bác nói thế có đúng không?

Chúng tôi cùng trả lời:

- Thưa Bác, đúng ạ!

Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước nhân dân và cùng nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định.

Thông qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta càng thấy rõ tấm lòng của Bác đối với đồng bào, đồng chí. Cho dù làm bất cứ việc gì, Bác cũng đặt lợi ích của nhân dân lên trên cả. Dù ở thời đại nào, mỗi bài học rút ra từ những mẩu chuyện của Bác vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa, tính giáo dục và tính nhân văn cao cả. Vì thế, mỗi chúng ta cần cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải học tập, tu dưỡng và rèn luyện suốt đời theo gương của Người ./.

(Nguồn: Trích trong "120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)