Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Khuyến cáo phòng chống bệnh cúm mùa

 

🤧 Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế phòng bệnh cúm mùa (bao gồm Cúm A - Cúm B) 🛡️ 

Theo Sức khỏe Việt Nam

H.Q-CTSV 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  4,964,015       1/525