Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết nặng

 

🦟Hầu hết các trường hợp bị Sốt xuất huyết có thể được điều trị tại nhà và khỏi bệnh sau 2 đến 7 ngày.

Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển sang thể nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

❗️Hãy chú ý đề phòng tới các dấu hiệu chuyển nặng sau để phòng tránh nguy cơ bệnh nặng và tử vong từ #Sốt_xuất_huyết

------

🦟While many #dengue infections produce only mild illness, dengue can cause an acute flu-like illness.

Occasionally this develops into #severedengue, which can be fatal.

❗️Pay attention to the signs of severe dengue and mitigate the risk of hospitalization or death!

Theo WHO Việt Nam 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  4,963,983       1/525