Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Các nguy cơ chính của bệnh không lây nhiễm

   

  🌏 Chúng ta đang trong Tuần lễ toàn cầu Hành động vì Bệnh Không lây nhiễm (6-12/09/2021)

  🔸 Bệnh không lây nhiễm là những bệnh mạn tính, kéo dài suốt đời và là hậu quả của sự kết hợp giữa hành vi nguy cơ, yếu tố sinh học và yếu tố môi trường.

  🔸 Các yếu tố hành vi nguy cơ có thể thay đổi được như hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, ăn uống không lành mạnh và lạm dụng rượu, bia, làm tăng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm.

  👉 Thực hiện lối sống lành mạnh, thay đổi hành vi nguy cơ rất quan trọng trong phòng chống bệnh không lây nhiễm.

  ---

  🌏 We are in the Global Week for Action on Noncommunicable diseases (NCDs)! (6 – 12/09/2021)

  🔸 Noncommunicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are the result of a combination of biological, environmental and behavioral factors.

  🔸 Modifiable behaviors, such as tobacco use, physical inactivity, unhealthy diet and the harmful use of alcohol, all increase the risk of NCDs.

  👉 An important way to control NCDs is to focus on pursuing healthy lifestyle, reducing the risk factors associated with these diseases.

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Các nguy CƠ chính của bệnh không lây nhiễm hiếm Chế độ ăn uống không lành mạnh Hút thuốc lá Ô nhiễm không khí Lam dụng rượu, bia Thiếu hoạt Äộng thể lực Cần nhiều hành động thiết thực hơn nữa để: -Bảo vệ mọi người khỏi bệnh không lây nhiễm -Đạt được các mục tiêu phát triển bền vũng -Bảo vệ quyền con người World Health Organization Representative ffice'

  (Theo WHO Việt Nam) 


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,811,179       1/636