Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Hãy đeo khẩu trang ngay cả khi bạn đã được tiêm vaccine

  - Nếu chỉ trông chờ vào vắc xin, chúng ta không thể ngăn chặn được COVID19. Hãy đeo khẩu trang và thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch khác để cùng nhau vượt qua đại dịch này.
  ---
  - Vaccines can’t stop COVID-19 alone, but by wearing masks and doing all other preventive measures we can make a difference. 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'World Health Organization RepresentativeO for jet an ĐEO KHẨU TRANG Ngay cả khi bạn đã được tiêm vắc xin'

  (Theo WHO Việt Nam) 


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,811,191       1/634