Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Hãy luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19!

   

  - Luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19!
  - Giữ khoảng cách an toàn ngay cả khi bạn đã được tiêm vắc xin.
  --
  - Keep up your guard against COVID-19
  - Keep a safe distance from others even after getting vaccinated. 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'World Health Organization sentative0 ativ for Viet GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN Ngay cả khi bạn đã được tiêm vắc xin'

  (Theo WHO Việt Nam)


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,811,194       1/634