Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH ZIGExN VeNtura

1.Công ty TNHH ZIGExN VeNtura

2. Địa điểm làm việc: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3.  Vị trí tuyển dụng: 


-  BSE Tiếng Nhật - Kỹ sư cầu nối Nhật Việt ($700 - $2500) 

-  BSE Assistant (mức lương thỏa thuận) 
 
4. Thời gian nhận hồ sơ: ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

5. Sinh viên xin việc vui lòng  tải form theo hướng dẫn tại website:

http://zigexn.vn/recruitment
và gửi vào email: info@zigexn.vn

Hoặc liên lạc theo số điện thoại: 0613.951.347/0962.598.221 (Cô Loan)

Lưu ý: Không thu bất kỳ khoản phí nào của doanh nghiệp và sinh viên