Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai cần tuyển nhân viên kho, nhân viên cơ điện

1. Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

2. Địa điểm làm việc: KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa Đồng Nai

3.  Vị trí tuyển dụng: 

               

                                           

Lưu ý: Không thu bất kỳ khoản phí nào của doanh nghiệp và sinh viên