Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH Manulife VN cần tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng

1. Công ty TNHH Manulife VN

2. Địa điểm làm việc:  Biên Hòa Đồng Nai

3.  Vị trí tuyển dụng: 

4. Sinh viên xin việc vui lòng  gửi thông tin cá nhân theo mẫu (Copy đường link dưới đây nhé)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4abauh-g219_rt3S6VD2mBq64r9tHR9eOEauyc0u9iyUbYQ/viewform

Hoặc gửi qua email: vieclamsinhvien@lhu.edu.vn 

(Ghi rõ tiêu đề xin việc Công ty TNHH Manulife VN) 

Hoặc liên lạc theo số điện thoại: 0251 3.951.347/ Cô Loan - Thông báo này chỉ dành cho sinh viên và cựu sinh viên Lạc Hồng

Lưu ý: Không thu bất kỳ khoản phí nào của doanh nghiệp và sinh viên