Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Công ty du lịch Sơn Tiên cần tuyển Trưởng/Phó phòng KT Cơ Điện, phòng đầu tư, Marketing, môi trường ....

1. Công ty du lịch Sơn Tiên

2. Địa điểm làm việc: ẤP 4, xã An Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

3.  Vị trí tuyển dụng: 

4. Sinh viên xin việc vui lòng  gửi thông tin cá nhân (họ tên, Mã số SV, ngành học, điện thoại, email ...) vào email: vieclamsinhvien@lhu.edu.vn

Ghi rõ tiêu đề xin việc Công ty du lịch Sơn Tiên

Hoặc liên lạc theo số điện thoại: 0251 3.951.347 (Cô Loan)

Lưu ý: Không thu bất kỳ khoản phí nào của doanh nghiệp và sinh viên. Thông báo này chỉ dành cho sinh viên và cựu sinh viên Lạc Hồng