Thông tin tuyển dụng

Sinh viên đang học  »  Thông tin tuyển dụng

Ngân hàng Nam Á cần tuyển cần tuyển kiểm soát viên, chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên, thủ quỹ ......

1.  Ngân hàng Nam Á 

2. Địa điểm làm việc:  Trảng Bom, Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa Đồng Nai

3.  Vị trí tuyển dụng:   

 4. Sinh viên xin việc vui lòng  gửi thông tin cá nhân (họ tên, mã số SV, ngành học, điện thoại, email ...) vào email: vieclamsinhvien@lhu.edu.vn

Ghi rõ tiêu đề xin việc Ngân hàng Nam Á 

Hoặc liên lạc theo số điện thoại: 0251 3.951.347/0962.598.221 (Cô Loan) - Thông báo này chỉ dành cho sinh viên và cựu sinh viên Lạc Hồng

Lưu ý: Không thu bất kỳ khoản phí nào của doanh nghiệp và sinh viên