Sự kiện

Họp mặt đầu năm Canh Tý 2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 2, ngày 03 tháng 02 năm 2020
(Mùng 10/01 Âm lịch )

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường

Liên hệ: BCH Công Đoàn (ĐT: 02513 951046)

 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 14/01/2020 - 09:02:32 AM