Sự kiện

Tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại phường Bửu Long

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 4, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Sân trường cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Các hộ nghèo tại phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thành phần tham dự: 

  1. - Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo phường Bửu Long
  2. - BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn
  3. - BCH Đoàn Thanh niên
  4. - Các hộ nghèo được xét, chọn nhận quà

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: VP Công đoàn (ĐT: 02513 951046)

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 06/01/2020 - 08:15:13 AM