Sự kiện

Sinh hoạt CLB tiếng anh chủ đề "Television"

Mô tả nội dung : Sinh hoạt CLB tiếng anh chủ đề "Television"

Thời gian           : 08g00, thứ Sáu ngày 13/9/2019. 
                             Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 6, ngày 13 tháng 09 năm 2019
                             Dự kiến kết thúc lúc 10g30.

Địa điểm            : Phòng G406

Đối tượng           : Sinh viên, Cán bộ/Nhân viên, Đoàn viên

Chủ đề                : Television

Nhà tài trợ          : Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ                : Khoa Ngôn ngữ Anh

Đăng ký               : Vào cổng tự do

Khoa anh văn đại cương
Lạc Hồng, 07/09/2019 - 16:09:46 PM