Sự kiện

Họp mặt Cựu sinh viên cấp trường năm 2019.

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 14 tháng 09 năm 2019
Dự kiến diễn ra trong 3 tiếng

Địa điểm: Hội trường I209 – Cơ sở 6

Chủ đề: Họp mặt Cựu sinh viên cấp trường năm 2019

Chủ trì: Thầy Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng

Thành phần: theo kế hoạch 792/KH-ĐHLH ngày 23/8/2019

Nhà tài trợ: Trường ĐH Lạc Hồng

Đăng ký: Vào cổng tự do

HY
Lạc Hồng, 26/08/2019 - 11:56:19 AM