Sự kiện

Lễ xuất quân tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái BìnhDương năm 2019 tại Mông Cổ.

 

Thời gian: 08:30 - 11:30

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 3, ngày 20 tháng 08 năm 2019
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng

Địa điểm:Hội trường I209, Cơ sở 6.

Chủ trì: Khoa Cơ điện - Điện tử

Thành phần tham dự: 

  • Lãnh đạo các đơn vị trong trường tham dự
  • Cùng đội Robocon tham gia thi đấu, giảng viên và nhân viên của Khoa, các bạn sinh viên có quan tâm.

Chủ đề: Lễ xuất quân tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái BìnhDương năm 2019 tại Mông Cổ.

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Đăng ký: Vào cổng tự do

HY
Lạc Hồng, 12/08/2019 - 15:37:21 PM